Elevundersøkinga

Skulen vil i tida framover gjennomføre elevundersøkinga. 

Elevar og føresette skal få informasjon om kvifor og korleis den skal gjennomførast, og dette er informasjon som er tilgjengeleg til føresette. 

Elevheftet

Velkommen til nytt år og nytt elevhefte!

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule

Her er videoen som viser kva me held på med på skulen vår.

Velkommen til oss!