God sumar

Skulen ynskjer alle ein flott sumarferie!

Første skuledag etter ferien er måndag 17. august

 

Inntak av elevar skjer 10. juli. Då er det ordinære søkjarar som har skulerett som vert tatt inn. Vaksne elevar vert tatt inn ved siste inntak, som er 6. august. 

Har du spørsmål om inntak, så må du kontakte inntakskontoret på tlf. 35 91 73 70. 

Etter 6. august har skulen ansvar for inntaket. Då kan du kontakte skulen på tlf. 35 91 97 00, før den tid viser vi berre vidare til inntakskontoret. 

På grunn av koronasituasjonen har me ikkje tidspunkt på dagen for frammøte for dei ulike klassane enno. Her vil det komme meir og rett informasjon rett før skulestart. Følg med på heimesida, facebook eller i VTB når det nermar seg. 

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule

Her er videoen som viser kva me held på med på skulen vår.

Velkommen til oss! 

 

Korona-informasjon

Det skjer stadig utvikling i informasjon kring utbruddet av smitte med Korona-viruset. 

Vi ber difor elevar og føresette halde seg orientert på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine heimesider, samt sidene til folkehelseinstituttet

 

Siste

(22.06): Skulen er pr. no bedne om å starte opp til hausten på gult nivå. Det betyr same situasjon som før ferien. Så lenge skyss-situasjonen er tilrettelagt, så satsar me på at alle klassar møter på skulen for vanleg undervisning, men me er nøye med hygienereglane og det å halde avstand. 

 

Infoskjermen på mobilen

Ved å laste ned "Infoskjermen GO" til mobilen din, kan du følgje med på kva som til ei kvar tid kjem opp på infoskjermen på skulen. 

Kode for skjermen på Dalen er: WYSA96

Kode for skjermen i Seljord er: 89MABC

 I tillegg til desse to  har vi laga ein infoskjerm berre til mobil, og her kan du finne fleire saker og meir utfyllande informasjon. Denne informasjonen vert også liggande lengre enn på den andre skjermen. 

Kode for mobilskjermen er : BNKDSH