Korona-informasjon

Det skjer stadig utvikling i informasjon kring utbruddet av smitte med Korona-viruset. 

Vi ber difor elevar og føresette halde seg orientert på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine heimesider, samt sidene til folkehelseinstituttet

 

Siste (25.03): Alle skriftlege eksamenar er avlyst . Meir om dette også på VTFK sine infosider

Pandemien med Koronavirus held stand, men tiltaka som er sett i verk kan sjå ut som at bremsar utviklinga, og dermed gir oss forhåpentlegvis tid nok til å kunne takle smittetoppen. Men det er berre fordi me har vore flinke til å følgje dei påbuda og råda me har fått.  24. mars kom det nye påbud om at tiltaka held fram, og skulebygningane er derfor stengde for elevar til over påske

Undervisninga går likevel for fullt via Teams. Det er flott å sjå alt det arbeidet som vert lagt ned både av elevar og lærarar for å sikre standpunktkarakterane. De har vore utruleg flinke. Kontakten de har i undervisningssituasjonen og i læringsarbeidet er verdifull og nyttig, og me håpar at alle elevane både har fått komme til orde, har fått bidra og fått svar på alle dei spørsmåla de måtte ha. Skulen er der, og er klar til å hjelpe. Visjonen vår; Alle kan - Me hjelper deg fram! er svært viktig for oss, - og den tek me på alvor. 

I tida vi no går inn i kan det fort skje at vi blir både utolmodige, slitne og ynskjer å møte vennane våre igjen. Då er det viktig å hente fram omsorga for kvarandre, og tenkje på at dette står vi i saman. Hent fram det ekstra smilet og legg på ein ekstra tommel opp, eller takle med eit smil ein ekstra gong viss det dukkar opp eit skeivt ord.  Den positive merksemda betyr kanskje meir enn vi trur - og er viktigare enn nokon sinne. Ta vare på den gode læringssituasjonen og ta ansvar for kvarandre si læring. Ta vare på kvarandre!

Har du behov for å snakke med nokon kan du også ta kontakt med helsetenestene i kommunen din. Helsetenesta i Seljord og i Tokke har eit særskilt ansvar for å følgje opp elevar frå skulen vår. Dei har ulike telefonnummer. Sjekk sida for helsetenester her

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule

Her er videoen som viser kva me held på med på skulen vår.

Velkommen til oss! 

 

Elevheftet

Velkommen til nytt år og nytt elevhefte!

Apr.
06
Apr.
13
Mai
01
Fri
Arbeidernes dag 
Mai
21
Fri
Kristi himmelfartsdag 
Se flere hendelser