Sommarskule

Har du stryk eller ikkje vurdering i matematikk eller naturfag?

Skulestart Hausten 2019

Fyrste skuledag er måndag 19. august både i Seljord og på Dalen.

Sjekk skuleruta her

Infoskjermen på mobilen

Ved å laste ned "Infoskjermen GO" til mobilen din, kan du følgje med på kva som til ei kvar tid kjem opp på infoskjermen på skulen. 

Kode for skjermen på Dalen er: WYSA96

Kode for skjermen i Seljord er: 89MABC

Nytt i år: No kan du få ein infoskjerm med mykje meir og utfyllande innhald. I tillegg til det du finn på infoskjermen i gangen på skulen har vi laga ein infoskjerm berre til mobil, og her kan du finne fleire saker og meir utfyllande informasjon. denne informasjonen vert også liggande lengre enn på den andre skjermen. 

Kode for mobilskjermen er : BNKDSH

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule

Her er videoen som viser kva me held på med på skulen vår.

Velkommen til oss!